Sport

Ballerud Golfklubb

Velkommen til oss!

Bærum Seilforening

Velkommen til oss på Høvik.

Høvik IF

Høvik Idrettsforening organiserer vel 1.300 medlemmer fra områdene Høvik Verk, Høvik og Blommenholm i Østre Bærum. Lokalisert på Høvik Verk med tre fotballbaner, klubbhus og treningsstudio engasjerer foreningen rundt 600 aktive fotballspillere, 420 bandyspillere og rundt 100 alpinister. Hovedmålsetningen er å legge forholdene til rette for at medlemmene skal ha glede av deltagelse i å ha det gøy og ikke nødvendigvis konkurranse på topplan . Idrettsforningens aktiviteter er i hovedsak basert på frivillig innsats fra foreldre og andre interesserte.